Kristensionismens begrepshistorie

Publisert i Vårt Land 08.05.21 «Selv om begrepet ‘kristensionisme’ er over 120 år gammelt, er det ikke etablert konsensus om hvordan det skal defineres. Bispemøtets begrepsbruk er derfor ikke bare snevert og upresist, men det er også uredelig.» Jeg husker godt første gang jeg hørte en av mine venner kalle seg sionist. Det kom som […]

Les mer Kristensionismens begrepshistorie

Viktigheten av en god Historiker

En utdannelse innen historie er sterkt undervurdert. En lærer seg ikke bare å studere gamle tekster på ulike språk og skriftspråk, men man lærer enormt mye om tekst, virkemidler, innhold, sjangre, struktur og metode. Noen ganger er verken undervisere eller studenter særlig bevisst på hvor meningsfylt og karriererettet faget kan være, men mulighetene som en […]

Les mer Viktigheten av en god Historiker

Book review: Two Homelands – A Historian Considers His Life and Work by Odd S. Lovoll

One of the most monumental historians of the Norwegian American Migration history considers his life and work in his new book with the suiting tittle, ‘Two Homelands’. Professor Odd Sverre Lovoll was born and raised at the west coast of Norway, but after a while his family moved to the US. The book is presenting […]

Les mer Book review: Two Homelands – A Historian Considers His Life and Work by Odd S. Lovoll

Ute nå!

Har du noen gang tenkt over hva det vil si å være norskamerikaner? Over 800 000 migranter reiste fra Norge for å bosette seg i Amerika. I dag regner vi med at det finnes flere norskamerikanere enn det finnes nordmenn, men hvordan skiller de seg fra andre amerikanere? Min masteroppgave i historie har nettopp fokusert […]

Les mer Ute nå!

Norge var aldri et «shithole»-land!

Publisert i Aftenposten 16.01.18 Norske immigranter var aldri uønsket av amerikanerne. Å forsøke å gjøre et fattig Norge til et drittland, er billig journalistikk. I Aftenposten 13.01.18. kan en lese at Norge var et drittland for amerikanerne under den store utvandringen. Forfatteren viser til at norske immigranter bosatte seg for seg selv og tjente dårlig. […]

Les mer Norge var aldri et «shithole»-land!

KONSEPTUALISERING AV TRANSMIGRASJON

Fremstillinger, utviklinger og utfordringer i forskningslitteraturen. Innholdsfortegnelse Sentrale utfordringer for konseptualiseringen. Problemstilling og struktur. Transmigrasjonslignende begreper. Transittmigrasjon – tidlig begrepsutvikling og forvirring Transittmigrasjon – samfunnsvitenskapens begrepsavklaring. Etappevandring – Ingrid Semmingsen Transmigrasjon J. Landa – en reaksjon på «the Alien Act, 1905» Andrew A. Keeling – i skjæringspunktet mellom bedrifts-, maritim- og migrasjonshistorie. Points of Passage […]

Les mer KONSEPTUALISERING AV TRANSMIGRASJON

Ståle Dyrviks avmystifisering av den før-industrielle «kjernefamilien» i lys av Berkners kritikk av folketellingen.

1.0: Innledning  Bruk av kilder, metoder osv. er en tilbakevennende tematikk i all vitenskapelig virksomhet. Enkelte vitenskapelige sjangre har bestemte vitenskapelige perspektiver som fremmer bestemte metoder. Det er mye en forsker skal ha oversikt over, og ikke minst være kritisk til, derfor er det viktig med en redelig fremstilling av forskningsmateriale hvor funn og data […]

Les mer Ståle Dyrviks avmystifisering av den før-industrielle «kjernefamilien» i lys av Berkners kritikk av folketellingen.

Identifisering av forklaringstyper

1.0 Innledning: 1814 var i sannhet et forunderlig år sett med norske øyne(Dyrvik 2005 s.7). Dette årets hendelser har ført til en rekke utgivelser av bøker, artikler, debatter osv. En av de mest kjente debatten om 1814 dreier seg om hvorfor Norge kunne bryte unionen med Danmark i 1814. Her er det i hovedsak to […]

Les mer Identifisering av forklaringstyper

Emigrasjon som destabiliserende faktor i Øst-Tyskland.

(Beklager manglende figurer, men tilsvarende tabeller finnes i Hirschmann 1993) 1.0: Innledning 9.November 1989 er dagen hvor Reagens bønn ”Mr. Gorbachev, tear down this wall!” ble hørt(reaganfoundation.org, 2010). Men selv om Reagan allerede i 1987 sendte denne beskjeden til Sovjetunionens leder i øst, var det lite som i samtiden gjorde det mulig å forutse hendelsene […]

Les mer Emigrasjon som destabiliserende faktor i Øst-Tyskland.