Ute nå!

Har du noen gang tenkt over hva det vil si å være norskamerikaner? Over 800 000 migranter reiste fra Norge for å bosette seg i Amerika. I dag regner vi med at det finnes flere norskamerikanere enn det finnes nordmenn, men hvordan skiller de seg fra andre amerikanere?

Min masteroppgave i historie har nettopp fokusert på hvordan historikere har presentert den norskamerikanske migrasjonen som ofte blir lagt til ca. 1825 – 1930, med fokus på hvordan en har tilnærmet seg spørsmål om etnisitet og assimilering/integrering.  Jeg har gått igjennom en rekke sentrale verk om emne og sammenlignet innholdet, fortellinger, narrativ og perspektiver som har blitt løftet frem i historieskrivingen.

Selve teksten er blitt omtalt som ambisiøs, berikende og provoserende. Jeg tror den gir en viktig innsikt i forskningsfeltet ved å blant annet peke på noen svakheter og styrker ved forskningen. Jeg håper du vil ta deg tid til å lese den, men dersom du ikke orker, så regner jeg med at en artikkel vil bli publisert til våren.

Foreløpig kan du kose deg med selve masteravhandlingen her http://bora.uib.no/handle/1956/18165

Reklame