Emigrasjon som destabiliserende faktor i Øst-Tyskland.

(Beklager manglende figurer, men tilsvarende tabeller finnes i Hirschmann 1993) 1.0: Innledning 9.November 1989 er dagen hvor Reagens bønn ”Mr. Gorbachev, tear down this wall!” ble hørt(reaganfoundation.org, 2010). Men selv om Reagan allerede i 1987 sendte denne beskjeden til Sovjetunionens leder i øst, var det lite som i samtiden gjorde det mulig å forutse hendelsene […]

Les mer Emigrasjon som destabiliserende faktor i Øst-Tyskland.