Jubileumsfilm

I begynnelsen av juni fikk jeg lov å jobbe med noe så ærbødig som en jubileumsfilm. Den skulle oppsummere kjernen av virksomheten til den 175 år gamle organisasjonen. Jeg samlet inn klipp, skrev tekst, fikk den revidert, valgte ut soundtrack og fikk spilt inn voiceover. Produktet kan du se her:

Les mer Jubileumsfilm

Videoer skaper oppmerksomhet

Det å formidle, handler om å fange interessen til publikum. Slikt skjer sjeldent helt ut av det blå. Det krever at en presterer. Teksten må ha et tydelig innhold, gjerne litt spissformulert og med god flyt. Et bilde må være vakkert, men det alene holder ikke. Det må vekke en følelse. Gjerne glede, men kanskje […]

Les mer Videoer skaper oppmerksomhet