Ståle Dyrviks avmystifisering av den før-industrielle «kjernefamilien» i lys av Berkners kritikk av folketellingen.

1.0: Innledning  Bruk av kilder, metoder osv. er en tilbakevennende tematikk i all vitenskapelig virksomhet. Enkelte vitenskapelige sjangre har bestemte vitenskapelige perspektiver som fremmer bestemte metoder. Det er mye en forsker skal ha oversikt over, og ikke minst være kritisk til, derfor er det viktig med en redelig fremstilling av forskningsmateriale hvor funn og data […]

Les mer Ståle Dyrviks avmystifisering av den før-industrielle «kjernefamilien» i lys av Berkners kritikk av folketellingen.