Identifisering av forklaringstyper – Et eksempel…

1.0 Innledning: 1814 var i sannhet et forunderlig år sett med norske øyne(Dyrvik 2005 s.7). Dette årets hendelser har ført til en rekke utgivelser av bøker, artikler, debatter osv. En av de mest kjente debatten om 1814 dreier seg om hvorfor Norge kunne bryte unionen med Danmark i 1814. Her er det i hovedsak to … Les mer Identifisering av forklaringstyper – Et eksempel…